Spotkanie informacyjno – edukacyjne w związku realizacją „Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie”

W związku z realizacją „Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie” Wójt Gminy Suwałki serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy powyżej 65 roku życia, które zgłosiły się do bezpłatnego szczepienia przeciwko grypie lub osoby, które nie zgłosiły się, a chciałyby się zaszczepić i uczestniczyć w spotkaniu informacyjno — edukacyjnym dotyczącym infekcji wirusem grypy.

Spotkanie odbędzie się w dniu 26 listopada 2019 r. o godz. 17.30 w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45 (sala narad). Spotkanie informacyjno – edukacyjne będzie przeprowadzone przez lekarza oraz pracowników medycznych, posiadających uprawnienia zawodowe oraz wiedzę z zakresu epidemiologii chorób zakaźnych. Kampania informacyjno – edukacyjna skupi się na propagowaniu prawidłowych zachowań profilaktycznych, a także o sposobie postępowania w trakcie zachorowania na grypę, tak by uniknąć powikłań.

Oficjalna „zrzynka” ze strony gminy.

http://www.gmina.suwalki.pl/kat/aktualnosci/spotkanie-informacyjno—edukacyjne-w-zwiazku-realizacja-„programu-polityki-zdrowotnej-w-zakresie-szczepien-profilaktycznych-przeciwko-grypie-