Zebranie z sekretarzem gminy 8.02.2017 r.

Zebranie z sekretarzem gminy 8.02.2017 r.

1. Obowiązuje zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych na stałe w pomieszczeniach mieszkalnych. Podstawa prawna: MRiRW 20.12.2016 poz. 2091 w sprawie zarządzania środków związanych z wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków. http://www.gmina.suwalki.pl/pliki/201701162055-1839650418.pdf

2. W tym roku są plany na wykonanie drogi od „przed Gabrem do plaży gminnej”.

3. Budowa siłowni przy Krzyżu w Okuniowcu – 6 urządzeń do korzystania dla mieszkańców, wkład własny to tylko 10% gminy, będzie tam monitoring, na początku instruktor i instrukcja jak ćwiczyć. Działka jest w środku wioski.
http://www.gmina.suwalki.pl/projekt-pn-%E2%80%9Ezdrowe-sasiedztwo-%E2%80%93-integracja-spoleczna-poprzez-aktywnosc-fizyczna-szansa-na-zdrowe-zycie%E2%80%9D,4740.htm

4. Jest szansa na jesieni aby zrobić plażę koło Majewskich, ogrodzenie, pomost pływający, „grzybek”, altana. Plaża ogólnodostępna z monitoringiem.

5. W zamiarach jest przebudowa drogi łączącej „Podlesie” z drogą na Osinki w związku z budową drogi Via Baltica.

6. Opracowywany jest plan miejscowy działek położonych od strony Osinek, konsultacje jutro o 9 w Urzędzie Gminy – chętni dostali informację sms.

7. 15 lutego, spotkanie w gminie w sprawie składania wniosków dot. kolektorów słonecznych, na własne potrzeby – budynek mieszkalny. Nie można użyć w gospodarstwie na budynki inwentarzowe. Wkład własny 1,5 – 2k zł. 10 – 15% wartości inwestycji.
http://www.gmina.suwalki.pl/wojt-gminy-suwalki-zaprasza–mieszkancow-gminy-suwalki-na-spotkanie-informacyjne–dotyczace-udzialu-w-projekcie–na-zakup-i-montaz-instalacji-z-odnawialnych-zrodel-energii-4743.htm

8. Podatki się nie zmieniły, zostały na starych stawkach. Podatek wzrósł o 1 zł za 1m powierzchni prowadzonej działalności.

9. Brak podwyżki za wodę,

10. Podwyżka cen za wywóz odpadów np., z 12 do 16 zł – 2 os, podyktowane jest to monopolem na rynku, np., 3 lata temu 11 – 12 firm w przetargu, teraz 1 firma składająca ofertę. Możliwość w przyszłym roku prowadzenia przez PGK. Zwiększenie częstotliwości wywożenia odpadów 2 razy/mies, wywożenie 1 raz popiół, wielkie gabaryty. Dalsza współpraca z firmą EKO. Może wejść obowiązek na segregację odpadów na więcej rodzajów – worki na każdą frakcję 4 – 5 worków: papier, szkło

11. W okresie wakacyjnym będzie rajd rowerowy na Varenę (Litwa) – szlakiem siłowni.
https://radio5.com.pl/silownie-pod-chmurka/

12. Wybudowanie w 2017 roku ograniczeń „prędkości” (przy zakręcie obok Gabtransa) obok Majewskich i państwem Zapolskich.

13. Przydałoby się pobocze (choćby z jednej strony) dla pieszych/rowerzystów od „krętej góry” – 3 km w stronę Nowej Wsi. Przy projekcie przebudowy tego nie uwzględniono. Sprawa do realizacji w dalszym czasie. Obecnie przy projektowaniu np., drogi na Płociczno takie kwestie są uwzględniane. Ma wpłynąć wniosek do Starosty Powiatowego w tej sprawie.

14. Dofinansowanie jest do 50% kosztów na przydomowe oczyszczalnie ścieków ale nie więcej niż 4 000 zł. „Nabór odbędzie się od dnia 27 lutego 2017 r. do dnia 15 marca 2017 r. lub do wyczerpania  środków finansowych przewidzianych w budżecie gminy na realizację w/w zadania.”
http://www.gmina.suwalki.pl/nabor-wnioskow-o-przyznanie-dotacji-na-dofinansowanie-realizacji-budowy-przydomowych-oczyszczalni-sciekow-4745.htm

15. Lisy, dziki, sarny wyrządzają szkody, ryją w glebie, stwarzają zagrożenie . Trzeba coś z tym zrobić.

16. Zmieniły się przepisy na wycinkę drzew jednak nie dotyczą one wsi Okuniowiec. Wymagane są dalej zezwolenia na wycinki. Kary obowiązują – chociaż zostały zmniejszone. Ma to z czasem się zmienić. Wieś Okuniowiec leży w otulinie Wigierskiego Parku Narodowego.  Obowiązuje tu: Ustawa o Ochronie Krajobrazu.
http://www.strefaagro.dziennikzachodni.pl/galeria/wycinka-drzew-nowe-przepisy-2017-bez-zezwolenia-kto-moze-wyciac-drzewo

17. Gmina rusza z inicjatywą informowania mieszkańców za pomocą SMS-ów na temat zebrań, wydarzeń, podatków. Potrzebna jednak będzie zgoda użytkownika numeru na przetwarzanie danych w tych celach.

18. Od 1 marca będzie można płacić kartą w kasie gminy.

19. Zaproszenie na bal  charytatywny na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną.
https://radio5.com.pl/bal-charytatywny/