Spotkanie informacyjno – edukacyjne w związku realizacją „Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie”

W związku z realizacją „Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie” Wójt Gminy Suwałki serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy powyżej 65 roku życia, które zgłosiły się do bezpłatnego szczepienia przeciwko grypie lub osoby, które nie zgłosiły się, a chciałyby się zaszczepić i uczestniczyć w spotkaniu informacyjno — edukacyjnym dotyczącym infekcji wirusem grypy.

Spotkanie odbędzie się w dniu 26 listopada 2019 r. o godz. 17.30 w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45 (sala narad). Spotkanie informacyjno – edukacyjne będzie przeprowadzone przez lekarza oraz pracowników medycznych, posiadających uprawnienia zawodowe oraz wiedzę z zakresu epidemiologii chorób zakaźnych. Kampania informacyjno – edukacyjna skupi się na propagowaniu prawidłowych zachowań profilaktycznych, a także o sposobie postępowania w trakcie zachorowania na grypę, tak by uniknąć powikłań.

Oficjalna „zrzynka” ze strony gminy.

http://www.gmina.suwalki.pl/kat/aktualnosci/spotkanie-informacyjno—edukacyjne-w-zwiazku-realizacja-„programu-polityki-zdrowotnej-w-zakresie-szczepien-profilaktycznych-przeciwko-grypie-

Nowe warianty linii kolejowej E75

Wykonawca dokumentacji przedprojektowej dla projektu pn.: „Prace na linii E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap II odcinek Ełk – Trakiszki (granica państwa) przedstawił warianty przebiegu linii kolejowej na terenie Gminy Suwałki.

Zachęcamy do zapoznania się z powyższymi wariantami, pliki do ściągnięcia w załączeniu.

Mapy do wglądu są również w Urzędzie Gminy Suwałki w pokoju, 109 lub 111.

http://www.gmina.suwalki.pl/files/20191108122104-3-E75_wariant_rys_8-Okuniowiec.jpg

Szczepienia & plan zagospodarowania

Kochani jest możliwość bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców naszej Gminy po 65 roku życia.

Więcej szczegółów w pokoju 116 lub pod nr 87 565 93 42.

Przypominam również o zmianach do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Okuniowca.

<sms od Pani Sołtys>