Wnioski o przyznanie pomocy dla rolników

Od 9 do 30 września 2020 r. można składać do ARiMR „Wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19”-dotyczy rolników, którzy na dzień 1 marca 2020 r. byli posiadaczami co najmniej:3 sztuk byczków, których wiek wynosił 12 -24miesięcy lub 3 sztuk samic bydło) typu użytkowego mlecznego lub typ użytkowego kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące, lub posiadali kozy – 5 szt samic, owiec- 10 szt. samic.

http://www.gmina.suwalki.pl/kat/aktualnosci/wnioski-o-przyznanie-pomocy-dla-rolnikow