Kolęda w Okuniowcu & brak prądu

Witam, oto kilka ważnych informacji:

1. W najbliższą sobotę rozpoczyna się w Okuniowcu kolęda (I linia), dziękuję serdecznie p. Adamowi (radnemu) za „zgłoszenie się” do wożenia księdza. Proszę o zgłoszenie się osób z II i III linii, najlepiej w kolejności.

2. Informujemy, ze dnia 2022-01-25 w godz. 08:00- 12:00 mogą nastąpić przerwy w dostawie energii elektrycznej Okuniowiec.

<sms od Pani Sołtys>

Składania deklaracji do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB)

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 roku istnieje obowiązek składania deklaracji do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Złożenie deklaracji dotyczy źródeł ciepła o mocy nieprzekraczającej 1 megawata i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych.

Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw. Dotyczy on źródeł ciepła nie przekraczających 1 megawata. Jeśli budynek jest ogrzewany OZE np. pompą ciepła, to również należy to zgłosić.

Zgłoszenia należy dokonać także w przypadku gdy energia do budynku dostarczana jest za pośrednictwem sieci ciepłowniczej. Każdy właściciel lub zarządca już użytkowanego i ogrzewanego budynku ma obowiązek złożenia deklaracji w wersji elektronicznej lub papierowej do 30 czerwca 2022 roku.

Gratulacje <3 Gmina Suwałki :)

Miło nam poinformować, że Gmina Suwałki zdobyła podium w Rankingu Gmin Województwa Podlaskiego. Wśród gmin wiejskich Województwa Podlaskiego Gmina Suwałki uplasowała się na III miejscu, natomiast wśród wszystkich 115 gmin w województwie zajęła również wysokie, bo VII miejsce.

Ranking Gmin to inicjatywa Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Białymstoku we współpracy z Urzędem Statystycznym w Białymstoku. Organizator informuje, że celem przedsięwzięcia było wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz najlepszych praktyk przez nie stosowanych. W ramach Rankingu ocenie poddawane były wszystkie gminy województwa podlaskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Białegostoku, Łomży i Suwałk. Za zebranie i zestawienie wyników odpowiadał Urząd Statystyczny, patronatem wydarzenie objęli Wojewoda Podlaski i Marszałek Województwa Podlaskiego.

Miejsce w rankingu to wynik kilkunastu zróżnicowanych, syntetycznych wskaźników obrazujących różne sfery życia wspólnot lokalnych w naszym regionie m.in. zadłużenia gminy, wysokości pozyskiwanych środków zewnętrznych, wydatków majątkowych, ilości podmiotów gospodarczych itd. Tym samym z zadowoleniem przyjęliśmy informację, że znajdując się w czołówce rankingu Gmina Suwałki jest postrzegana jako samorząd, który efektywnie realizuje swoje zadania własne i wykorzystuje swój potencjał rozwojowy. Wczoraj (11 stycznia) Zbigniew Mackiewicz, wójt gminy Suwałki uczestniczył w spotkaniu podsumowującym wydarzenie, gdzie odebrał dyplom i pamiątkową statuetkę.