Powitalnie pielgrzymów Suwałki – Wilno w Okuniowcu

Emerytowani Sołtysi i Pani Regina przygotowali mały poczęstunek i są gotowi na przyjęcie pielgrzymów w Okuniowcu – 15.07.2022

fot. Adam Kalinowski