„Sąd sądem a sprawiedliwość musi być po naszej stronie”

Czyli Gmina Suwałki informuje o możliwości nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwie obywatelskim, mediacji.