Już w najbliższą niedzielę (2.10.2022) widzimy się na pikniku rodzinnym – Dzień Dobrego Sąsiada.

Witam serdecznie,

Kochani przypominam, że to już w najbliższą niedzielę (2.10.2022) widzimy się na pikniku rodzinnym – Dzień Dobrego Sąsiada.

Zapraszamy na godzinę 14:00 z własnym koszyczkiem.

Gwarantujemy:
– super atrakcje dla dzieci i młodzieży,
– występ zespołu muzycznego,
– pokaz OSP,
– badania cukru we krwi i pomiar ciśnienia,
– informacje o bezpłatnych badaniach profilaktycznych,
– kiełbaski,
– bigos,

[A przede wszystkim] świetną atmosferę w towarzystwie cudownych i wyjątkowych Dobrych Sąsiadów.

Przybywajcie całymi rodzinami.

Do zobaczenia. 😉😊

<sms od Pani Sołtys – [edytowany]>

Spotkanie informacyjne dotyczące Programu Priorytetowego „CZYSTE POWIETRZE”.

Wójt Gminy Suwałki zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkanie informacyjne dotyczące Programu Priorytetowego „CZYSTE POWIETRZE”.

Spotkanie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Suwałki.

Termin spotkania: 21.09.2022 r. (środa), godz. 11.00.

Uczestnicy spotkania będą mogli zapoznać się z zasadami i warunkami uzyskania dofinansowania w ramach Programu „Czyste Powietrze” na:

– wymianę źródła ciepła,
– instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
– wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
– ocieplenie przegród budowlanych,
– stolarkę drzwiową i okienną,
– mikroinstalację fotowoltaiczną,
– dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu, podczas którego przedstawione zostaną założenia Programu, rodzaje przedsięwzięć oraz warunki dofinansowania, jak również sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

Spotkanie poprowadzi doradca energetyczny z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Przypominamy, że w Gminie Suwałki został uruchomiony punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”.

Mieszkańcy zainteresowani udziałem w programie „Czyste powietrze” mogą uzyskać informację o zasadach dofinansowania:

a) osobiście w Punkcie mieszczącym się w budynku Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki, Krzywe 91, 16-402 Suwałki (I piętro), w wyznaczonych dniach i godzinach:

Poniedziałek: 8.00-16.00

Środa: 8.00-16.00

b) telefonicznie – 451 165 706 w godzinach pracy punktu,
e-mail: oze@gmina.suwalki.pl

Źródło: https://gmina.suwalki.pl/?p=6928

Strona projektu:

https://czystepowietrze.gov.pl

Podatki i festyn

Witam serdecznie,

Przypominam o kolejnej racie opłaty podatków. Osoby chętne wpłacić u mnie proszę o informację zwrotną.

I jeszcze jedna dobra wiadomość:

W dniu 2 października (niedziela) odbędzie się kolejny festyn na zakończenie lata:
– DZIEŃ DOBREGO SĄSIADA –

miejsce: Okuniowiec 1 (lodowisko) – u Adama Nieszczyrzewicza.

Zapraszamy serdecznie z koszyczkiem wedle własnych upodobań kulinarnych.

Zapewniamy atrakcje dla dzieci, punkt konsultacyjny medyczny z możliwością m. in. pomiaru ciśnienia, kiełbaskę, bigos i wiele innych.

Bądź dobrym sąsiadem i przyjdź.

<sms od Pani Sołtys>

Na 1 września wrzucam dla chętnych filmik.

Ja ze szkoły najlepiej pamiętam… wszelkie zajęcia i aktywności pozaszkolne. Wycieczki i rajdy rowerowe w Technikum, Jasełka/Dni Papieskie, zainteresowanie komputerami/techniką, zabawy z robieniem zdjęć i pierwszych galerii z wybranych wydarzeń, pierwsze pisanie tekstów – chociaż na Polskim lektur czytać nie lubiłem… Można by wymieniać dalej. Spora część wiedzy w trybie „Zakuć Zdać Zapomnieć” uleciała, ale pasje, zainteresowania i to co mnie ciekawiło – zostało i z przerwami, lub bez, mogę realizować pewne tematy.

Także tyle, życzę zdrowia i Powodzenia w tym nowym roku szkolnym.

Pomoc materialna w formie stypendium szkolnego

Od 1 września 2022 r. do 15 września 2022 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.

Termin i miejsce składania wniosków:
Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w budynku Urzędu Gminy Suwałki,
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki lub w pok. nr 116 piętro 1, w terminie od 1 września do 15 września 2022 r. w godz. od 830 do godz. 14.30.

Więcej informacji w linku poniżej:

„Awaria wody”

Witam

Dzisiaj rano w części Okuniowca miała miejsce „awaria wody”, która jest cały czas usuwana.

Planowane usunięcie awarii – do godz., 17, które może ulec zmianie.

4 informacje ze strony Gminy Suwałki którymi się dzielę

Witam, zachęcam wszystkich do polubienia i korzystania ze strony Facebook:

https://www.facebook.com/Gmina.Suwalki/

oraz strony www Gminy Suwałki

www.gmina.suwalki.pl

– by być ze wszystkim na bieżąco.


Informacja o dodatku węglowym w kwocie 3000 zł na gospodarstwo domowe, wraz z warunkami, zasadami, wnioskiem (na stronie gminy):

DODATEK WĘGLOWY

Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy są spełnione łącznie dwa warunki:

  1. głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi (przez paliwo stałe rozumie się: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego),
  2. główne źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek przysługuje jednorazowo na gospodarstwo domowe w kwocie 3000 PLN.

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ustawie rozumie się:

  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wniosek o dodatek można złożyć najpóźniej do 30 listopada 2022 r.

Dodatek wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o wypłatę dodatku można złożyć na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Realizatorem  ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym dla MIESZKAŃCÓW GMINY

jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach – POKÓJ 40.

Link do wniosku o dodatek węglowy

https://monitorpolski.gov.pl/D2022000171201.pdf#page=1&zoom=auto,-202,848

Źródło: https://gmina.suwalki.pl/?p=6630


Terminy i miejsca doładowania Suwalskiej Karty Miejskiej dla uczniów – w tym wrzesień bezpłatnie:

Źródło: https://gmina.suwalki.pl/?p=6714


Od 16.09 do 18.09 na obszarze województwa podlaskiego zostanie przeprowadzone szczepienie ochronne lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie metodą zrzutów z samolotów.

Źródło: https://gmina.suwalki.pl/?p=6624

Operatorzy projektu Podlaskie Lokalnie – Fundacja Instytut Suwerennej oraz Spółdzielnia Socjalna „Active Go” w Białymstoku zachęcają do składania wniosków mikrodotacyjnych w ramach Konkursu na Wsparcie Inicjatyw Lokalnych.

W trakcie jego trwania podlaskie młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne mogą uzyskać mikrodotację w wysokości do 5000 zł na wsparcie lokalnej inicjatywy. Podmiotami uprawnionymi do wnioskowania o mikrodotacje są zarówno podlaskie organizacje społeczne, lecz także grupy nieformalne, w skład których wchodzą mieszkańcy województwa podlaskiego.

Pula środków przewidziana na ten Konkurs wynosi 115 000 zł.

„Podlaskie Lokalnie” to uruchomiony w 2018 roku projekt Fundacji, który ma na celu rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych oraz wzmacnianie wspólnot lokalnych. Aby to osiągnąć, Operatorzy planują zorganizowanie ośmiu konkursów regrantingowych do końca 2023 roku w łącznej kwocie ok. 1 200 000 zł.

Wniosek należy złożyć w formie on-line przy pomocy Generatora Wniosków dostępnego na stronie www.podlaskielokalnie.pl . Nabór trwa od 10 do 31 sierpnia 2022 roku do godziny 23.59.

Inicjatywy można realizować w terminie od 15 września do 15 listopada bieżącego roku. Okres realizacji Inicjatywy może być krótszy niż podane wyżej daty graniczne.
Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie www.podlaskielokalnie.pl w zakładce Dokumenty.
Zachęcamy do śledzenia strony internetowej projektu oraz jego profilu na Facebooku www.facebook.com/PodlaskieLokalnieNOWEFIO żeby być na bieżąco z informacjami na jego temat.

Projekt Podlaskie Lokalnie dofinansowano przez NIW-CRSO w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Projekt został objęty Patronatem Honorowym Wojewody Podlaskiego oraz Marszałka Województwa Podlaskiego.

Film promocyjny projektu:

Źródło: https://gmina.suwalki.pl/?p=6644