Wójt Gminy Suwałki zaprasza mieszkańców gminy Suwałki po 65 roku życia do telefonicznych zapisów na szczepienie ochronne przeciwko grypie.

Do skorzystania z darmowych szczepień przeciwko grypie zachęca mieszkańców powyżej 65 roku życia Zbigniew Mackiewicz, wójt gminy Suwałki. To bardzo ważne w czasie pandemii koronawirusa.

Główny Inspektor Sanitarny już w połowie sierpnia poinformował, że osoby, które się zaszczepią, mogą być bardziej odporne na zakażenie SARS-CoV-2. Natomiast zakażenie wirusem grypy może zwiększać ryzyko zakażenia koronawirusem.

Gmina Suwałki od lat organizowała bezpłatne szczepienia, ale w tym roku zachęca do nich szczególnie. Dotychczas na szczepienie zapisało się około 100 osób. Na darmowe iniekcje można zapisać się bezpośrednio w Urzędzie Gminy, ale w czasie pandemii wójt zachęca do telefonicznego kontaktu pod numerem 875659342.

Szczepienia ruszą w połowie września

Przypomnienie o 3 sprawach od Pani Sołtys

Witam, przypominam o ważnych sprawach:

  1. Przypominam, że 30.08 należy złożyć do Gminy zgłoszenie do ewidencji zbiorników bez odpływ owych (szamb) lub przy domowych oczyszczalni. Druk jest dostępny u mnie lub w Gminie. Jest to obowiązkowe.

http://www.gmina.suwalki.pl/files/20200610135841-6-ZGlOSZENIE-DO-EWIDENCJI-ZBIORNIKoW-BEZODPlYWOWYCH-SZAMB-LUB-PRZYDOMOWYCH-OCZYSZCZALNI-sCIEKoW.pdf

  1. Mija termin zapłaty 3 raty podatku. Proszę o informacje kto chce zapłacić u mnie.
  2. Do 09.10 można składać uwagi do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego UG. W dniu 09.09 o godz. 10.00 odbędzie się dyskusja publiczna. Jest to dokument na podstawie, którego zostanie przygotowany Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w Okuniowcu.

Witam, wrzucam 2 linki związane z piniendzmi i transportem „żaków” do szkoły – o ile za jakiś czas ich nie zamkną ;)

Zwrotów kosztów przejazdu dziecka/ucznia oraz jego opiekuna środkami komunikacji publicznej:

http://www.gmina.suwalki.pl/kat/aktualnosci/-zwrotow-kosztow-przejazdu-dziecka-ucznia-oraz-jego-opiekuna-srodkami-komunikacji-publicznej

Doładowania Suwalskiej Karty Miejskiej:
http://www.gmina.suwalki.pl/kat/aktualnosci/doladowania-suwalskiej-karty-miejskiej

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) LUB PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Witam, przypominam, że do 30 sierpnia br., należy złożyć do Urzędu gminy: za pośrednictwem sołtysa, poczty polskiej lub osobiście na biuro podawcze zgłoszenie: „Do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków.

Podaję pomocne linki:

Zarządzenie:
http://www.gmina.suwalki.pl/files/20200610135820-6-Zarzadenie-169_20.pdf

Samo zgłoszenie:
http://www.gmina.suwalki.pl/files/20200610135841-6-ZGlOSZENIE-DO-EWIDENCJI-ZBIORNIKoW-BEZODPlYWOWYCH-SZAMB-LUB-PRZYDOMOWYCH-OCZYSZCZALNI-sCIEKoW.pdf

Wpis na stronie Okuniowiec nt.,:
https://www.okuniowiec.pl/?p=1992