Pomoc materialna w formie stypendium szkolnego

Od 1 września 2022 r. do 15 września 2022 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.

Termin i miejsce składania wniosków:
Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w budynku Urzędu Gminy Suwałki,
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki lub w pok. nr 116 piętro 1, w terminie od 1 września do 15 września 2022 r. w godz. od 830 do godz. 14.30.

Więcej informacji w linku poniżej:

„Awaria wody”

Witam

Dzisiaj rano w części Okuniowca miała miejsce „awaria wody”, która jest cały czas usuwana.

Planowane usunięcie awarii – do godz., 17, które może ulec zmianie.

4 informacje ze strony Gminy Suwałki którymi się dzielę

Witam, zachęcam wszystkich do polubienia i korzystania ze strony Facebook:

https://www.facebook.com/Gmina.Suwalki/

oraz strony www Gminy Suwałki

www.gmina.suwalki.pl

– by być ze wszystkim na bieżąco.


Informacja o dodatku węglowym w kwocie 3000 zł na gospodarstwo domowe, wraz z warunkami, zasadami, wnioskiem (na stronie gminy):

DODATEK WĘGLOWY

Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy są spełnione łącznie dwa warunki:

 1. głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi (przez paliwo stałe rozumie się: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego),
 2. główne źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek przysługuje jednorazowo na gospodarstwo domowe w kwocie 3000 PLN.

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ustawie rozumie się:

 1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
 2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wniosek o dodatek można złożyć najpóźniej do 30 listopada 2022 r.

Dodatek wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o wypłatę dodatku można złożyć na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Realizatorem  ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym dla MIESZKAŃCÓW GMINY

jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach – POKÓJ 40.

Link do wniosku o dodatek węglowy

https://monitorpolski.gov.pl/D2022000171201.pdf#page=1&zoom=auto,-202,848

Źródło: https://gmina.suwalki.pl/?p=6630


Terminy i miejsca doładowania Suwalskiej Karty Miejskiej dla uczniów – w tym wrzesień bezpłatnie:

Źródło: https://gmina.suwalki.pl/?p=6714


Od 16.09 do 18.09 na obszarze województwa podlaskiego zostanie przeprowadzone szczepienie ochronne lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie metodą zrzutów z samolotów.

Źródło: https://gmina.suwalki.pl/?p=6624

Operatorzy projektu Podlaskie Lokalnie – Fundacja Instytut Suwerennej oraz Spółdzielnia Socjalna „Active Go” w Białymstoku zachęcają do składania wniosków mikrodotacyjnych w ramach Konkursu na Wsparcie Inicjatyw Lokalnych.

W trakcie jego trwania podlaskie młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne mogą uzyskać mikrodotację w wysokości do 5000 zł na wsparcie lokalnej inicjatywy. Podmiotami uprawnionymi do wnioskowania o mikrodotacje są zarówno podlaskie organizacje społeczne, lecz także grupy nieformalne, w skład których wchodzą mieszkańcy województwa podlaskiego.

Pula środków przewidziana na ten Konkurs wynosi 115 000 zł.

„Podlaskie Lokalnie” to uruchomiony w 2018 roku projekt Fundacji, który ma na celu rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych oraz wzmacnianie wspólnot lokalnych. Aby to osiągnąć, Operatorzy planują zorganizowanie ośmiu konkursów regrantingowych do końca 2023 roku w łącznej kwocie ok. 1 200 000 zł.

Wniosek należy złożyć w formie on-line przy pomocy Generatora Wniosków dostępnego na stronie www.podlaskielokalnie.pl . Nabór trwa od 10 do 31 sierpnia 2022 roku do godziny 23.59.

Inicjatywy można realizować w terminie od 15 września do 15 listopada bieżącego roku. Okres realizacji Inicjatywy może być krótszy niż podane wyżej daty graniczne.
Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie www.podlaskielokalnie.pl w zakładce Dokumenty.
Zachęcamy do śledzenia strony internetowej projektu oraz jego profilu na Facebooku www.facebook.com/PodlaskieLokalnieNOWEFIO żeby być na bieżąco z informacjami na jego temat.

Projekt Podlaskie Lokalnie dofinansowano przez NIW-CRSO w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Projekt został objęty Patronatem Honorowym Wojewody Podlaskiego oraz Marszałka Województwa Podlaskiego.

Film promocyjny projektu:

Źródło: https://gmina.suwalki.pl/?p=6644

Dzisiejsza audycja w Radiu 5 z wójtem gminy Suwałki…

…a w niej m.in o:

 • Dożynkach gminnych które odbędą się 14 sierpnia w Żylinach oraz przygotowanych z tej okazji atrakcji,
 • „Szantach” w Starym Folwarku,
 • regatach na jeziorze Wigry,
 • sinicach na plaży w Starym Folwarku,
 • braku ratownika nad jeziorem Krzywe,
 • budowie pomostów nad jeziorami np w., Osowej, Gawrych Rudzie,
 • dewastacji infrastruktury nad plażami
 • remontach i budowie dróg w gminie.

Informacje i Podziękowania

Kochani, oto kilka ważnych informacji:

1. Nasza remontowana droga została poszerzona. Z informacji od kierownika budowy ma ona 6,5 m licząc z chodnikiem będzie to ponad 7,20 m na skrzyżowaniu. Wykup ziemi i dodatkowe poszerzenie nie jest możliwe z uwagi na obowiązujące przepisy. Nikt nie wyda nowego pozwolenia na budowę w momencie, kiedy droga gminna jest szersza od powiatowej.

2. Ponieważ część mieszkańców nadal chciałaby spotkać się z Wójtem to proszę Was o informację zwrotną kto chciałby takiego spotkania np. jeszcze w tym tygodniu. Proszę o odpowiedź jeszcze dzisiaj.

3. Osoby, które wyraziły chęć na badanie kolonoskopii – w tym tygodniu dostarczę dokumenty do uzupełnienia.

Chciałabym serdecznie podziękować osobom, które w ostatni czwartek uporządkowały teren pod nasz wspólny plac oraz plażę. Wielki ukłon w stronę p. Mariusza O.*, który na swoim super sprzęcie „ogarnął” największe konary i bez którego zajęłoby nam to ogarnianie że 3 dni.

Dziękuję również:

1. P. Karolowi Ś.* (za piłę również),
2. P. Halinie i Bogdanowi C.*,
3. P. Reginie T.*,
4. P. Anecie i Sławkowi M.*,
5. Leszkowi Z.*, oraz najmłodszemu pomocnikowi Błażejowi K.*.

Dziękuję, jesteście WIELCY. Miło jest mieć takich mieszkańców.

Dzisiaj dostałam taką oto korespondencję dot. dożynek. Jeżeli ktoś miałby jednak ochotę reprezentować Okuniowiec to proszę o kontakt, jeszcze dzisiaj.

<SMS od Pani Sołtys>

* Nazwiska skróciłem jako admin do jednej litery, by tam potem nikt nie miał pretensji i ścigał za (S)RODO czy inny szajs 🙂