Składanie wniosków o oszacowanie szkód w związku z wystąpieniem suszy

Wójt Gminy Suwałki wystąpił z wnioskiem do Wojewody Podlaskiego o powołanie komisji do spraw szacowania szkód spowodowanych suszą.

Wnioski można składać do 28.06.2018 roku w Urzędzie Gminy Suwałki.

Link do wymaganych dokumentów w opisie:
http://www.gmina.suwalki.pl/kat/aktualnosci/skladanie-wnioskow—wystapienie-niekorzystnych-zjawisk-atmosferycznych-w-rozmiarach-stanowiacych-zagrozenie-dalszego-funkcjonowania-gospodarstw-rolnych-