Podziękowania od Pani Radnej Renaty (poprzedniej Sołtys)

Drodzy mieszkańcy Okuniowca, opadają już emocje związane z wyborami samorządowymi.

Dziękuję za zaufanie, jakim mnie obdarzyliście podczas wyborów do Rady Gminy Suwałki.

Serdecznie dziękuję za każdy oddany, a było ich łącznie 137 (jest to druga najwyższa liczba zdobytych głosów w całej gminie). To Wasze głosy dały mi mandat radnej. Funkcję tę będę wypełniała z godnością i wielką starannością najlepiej jak potrafię.

Mam poczucie odpowiedzialności za społeczność, za każdego mieszkańca Okuniowca, Osink i Gielniewa. Jako radna będę pracować z energią, merytorycznie i pełnym zaangażowaniem.

Będę zawsze BLISKO NASZYCH SPRAW. Niezbędna jest w tym zakresie współpraca z pozostałymi radnymi ale przede wszystkim z Wójtem panem Zbigniewem Mackiewiczem- na rzecz rozwoju naszych wsi i całej gminy.

Myślę, że współpraca ta będzie owocna i przyniesie konkretne działania.

<wiadomość od Pani Radnej Renaty>