SPOTKANIE SOŁECKIE Z WÓJTEM GMINY SUWAŁKI 21.02

Witam, 21 lutego odbyło się spotkanie sołeckie z Wójtem gminy Suwałki w czasie którego przeprowadzone zostały wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej a licznie zgromadzeni mieszkańcy mogli dowiedzieć się m.in. o:
– dokonanych i planowanych inwestycjach zarówno w Okuniowcu jak i w gminie,
– dostępnych dofinansowaniach,
– zmianach w zarządzaniu siecią wodociągową,
– wyborach samorządowych
– innych sprawach dotyczących działań gminy na przestrzeni ostatnich 5 lat

Zapraszam do zapoznania się z „notatką” (w zwartych punktach) z tego zebrania i ewentualnego skorzystania z dodatkowych treści uzupełniających pod zewnętrznymi odnośnikami.

WYBORY SOŁTYSA I RADY SOŁECKIE

1. W tym roku minęła 5 letnia kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej

2. Do obowiązków Sołtysa należy m.in: zbieranie podatków, roznoszenie nakazów podatkowych, uczestniczenie w sesjach rady gminy, wydarzeniach gminnych jak np., Dożynki, „ogarnięcie wożenia księdza po kolędzie”, święcenie pokarmów, szczepienia psów…

3. W wyborach na Sołtysa startowały:
– pani Renata Giczewska-Węcek – dotychczasowa Pani Sołtys
– Pan Adam Nieszczerzewicz – Radny Gminy

4. Na 326 uprawnionych do głosowania osób było 100.
Oddano 99 kart do głosowania, 98 głosy były ważne.
Oddano głosów:
– 56 – na Pana Adama
– 42 – na Panią Renatę

5. Nowym Sołtysem został: Adam Nieszczerzewicz.
Numer tel. do Adama: 602 326 861
Warto podać (choćby SMS-em) swoje imię… by na bieżąco być informowanym o różnych wydarzeniach na wsi.

6. Po przeprowadzonych wyborach kandydaci zabrali głos:

Pani Renata podziękowała za minione 5 lat, ludzi, sukcesem jest frekwencja (zjednoczenie) mieszkańców – 5 razy więcej osób na wyborach/zebraniu niż ostatnio – 5 lat temu. Na pewno to też jest zasługa dobrej komunikacji z mieszkańcami. Pani Renata zadeklarowała, że będzie dalej wspierać mieszkańców w ich działaniach.

Natomiast Pan Adam podziękował za zaufanie, jest otwarty na nowe problemy, sugestie, uwagi, postara się sprostać zadaniu. Pani Renata wysoko zawiesiła poprzeczkę – była Sołtysem na poziomie.

7. Potem nastąpił wybór Rady Sołeckiej której zadaniem jest wspieranie działań Sołtysa, doradztwo, czasem zastępstwo w jego zadaniach. Składa się ona od 3 do 5 osób. W Okuniowcu będą to 3 osoby: Pani Renata, Pan Czesław (dwóch poprzednich Sołtysów) i Pan Marcin…

8. Na 326 uprawnionych do głosowania osób było 75 (część zdążyła się już oddalić na z góry upatrzone pozycje).

Oddano 183 ważne głosy. Oddano głosów:
– 64 – na Pana Czesława
– 63 – na Panią Renatę
– 56 – na Pana Marcina

9. Była też ankieta o potrzebach Sołectwa Okuniowiec przeprowadzona przez ustępującą Panią Sołtys.

ZMIANY I INWESTYCJE DOTYCZĄCE WSI OKUNIOWIEC

10. Przez te 5 lat zostało wykonane dosyć dużo:
– droga betonowa do poprzedniego sołtysa (Czesława),
– droga asfaltowa z chodnikiem do jeziora Dąbrówka,
– „mała obwodnica” Suwałk (w planowanym ciągu drogi pieszo-rowerowej do Suwałk z dofinansowaniem 50%).

11. Okuniowiec dynamicznie się rozwija, w planie miejscowym jest sporo planów pod zabudowę mieszkalną.

12. Okuniowiec tak się rozrósł, że będzie oddzielnym okręgiem wyborczym – oddzielił się od Małej Huty natomiast dołączyły do Okuniowca Osinki w związku z tym:
– w Małej Hucie i Okuniowcu/Osinkach będzie 2 radnych
– okręg wyborczy zmienił się na Okuniowiec-Osinki
– głosujemy nadal w gminie

13. Została przebudowana droga powiatowa, przez Nowa Wieś, teraz gmina czeka na decyzję kolei i przebudowę (projekt) torów pod szybką kolej, by wybudować dalszą część drogi w Okuniowcu w kierunku Suwałk.

14. Za 9 mln złotych będzie wybudowana droga od Okuniowca w kierunku Nowej Wsi wraz z chodnikiem.
https://www.suwalki24.pl/article/1,gmina-suwalki-dolozy-sie-do-remontu-drog–magdalenowo—klasztor-w-wigrach-i-nowa-wies—okuniowiec

15. Remont drogi w Okuniowcu od skrzyżowania przy rzeczce Kamionka od Państwa Gaber w górę wraz ze ścieżką pieszo-rowerową, bez oświetlenia, poszerzona zostanie również część asfaltowa do szerokości 4,5m. Oświetlenie będzie robione w kolejnym etapie

16. Po przebudowie tej drogi, będzie robiona droga „Osińska”, „Abysyjnia” w kierunku Huty.

17. Projekt drogi od rzeki Kamionka dostępny był do wglądu na zebraniu.

NABORY, PROJEKTY, DOFINANSOWANIA

18. Będą nabory wniosków na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 50% – max 5000 zł.
https://gmina.suwalki.pl/?p=13515

19. Wymiana pieców na 5 klasę sprawności, max do 6000, pompa termalna ciepła 10000. Na początku marca będą nabory. Przed 2008, dofinansowanie w zależności od wynagrodzenia, na starych zasadach do 90% inwestycji.
https://gmina.suwalki.pl/?p=13530

20. Dofinansowanie do paneli fotowoltaicznych – gmina ma 200 000 zł na ten cel.

21. Dofinansowanie do prywatnych ujęć wody, tam gdzie nie opłaca się ciągnąć wodociągu.

22. Wyremontowanie dla mieszkańców niepełnosprawnych łazienka, dostosowanie pokoju do osoby niepełnosprawnej np., z wanny na brodzik, podjazd pod wózek, łóżko rehabilitacyjne do 50 000 zł, wkład własny 15% – 7500 zł.
https://gmina.suwalki.pl/?p=13383

https://funduszeuepodlaskie.eu/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/dzialanie-43-przestrzen-spoleczna-wysokiej-jakosci.html

23. Do końca lutego są przyjmowane wnioski o zwrot akcyzy na paliwo: 1,48zł za 1l https://gmina.suwalki.pl/?page_id=2762

Na temat dofinansowań można było posłuchać we wtorkowej (27.02) audycji w Radiu 5 z Wójtem Gminy Suwałki:

WODA, ODPADY, PODATKI

24. Są kontrole przydomowych oczyszczalni ścieków/zbiorników bezodpływowych

Osadnik wywozić raz na 2 lata (oczyszczalnia), szambo raz na rok.

Do kontroli potrzebna jest:
– umowa i wywóz szamba
– faktura za poprzedni wywóz.

https://gmina.suwalki.pl/?p=11821

25. Od 1 grudnia zarządzanie wodociągami leży po stronie gminy.
https://gmina.suwalki.pl/?p=12441
https://gmina.suwalki.pl/?page_id=12743

Ci co nie podpisali umowy o wodę są zapraszani do Gminy – pokój 111.

Stan kanalizacji nie jest najlepszy, gmina potrzebuje to wyremontować. Poprzednia firma zarządzała ale nie naprawiała infrastruktury.

Przez 20 lat gmina nie dokładała nic do zarządzania wodociągami, teraz musiałaby ok 1mln zł rocznie.

Przez 4 lata stawka za wodę nie była podnoszona.

W tym roku woda podrożeje – a gmina i tak dołoży do utrzymania sieci wodociągowej.

Wody Polskie regulują ceny, czyli mocno nie pójdzie, porównywanie do gmin sąsiednich.
Regulacja cen ok. w czerwcu.

26. Przy odbiorze odpadów nie zmienia się nic, chyba że w zakładzie który odbiera je do gminy podwyższą cenę.
https://gmina.suwalki.pl/?page_id=13594

27. Podatki w tym roku się zwiększają o ok. 9-10% – nieco mniej niż inflacja.
https://gmina.suwalki.pl/?page_id=1957

28. Światłowód – jego budowa nie leży w kwestii gminy, w drodze do Nowej Wsi będzie droga technologiczna (miejsce na światłowód).

Aby podłączyć się do światłowodu trzeba będzie znaleźć operatora jak Orange, Matrix itp.

Zadaniem dla Sołtysa by zebrał ludzi a wspólnie poszuka się operatora dla wszystkich chętnych by się opłacało.

29. Gazyfikacja Okuniowca – projekt przygotowany od torów, przez Kamionkę, nie ma decyzji o budowie gazociągu

OGÓLNE DZIAŁANIA GMINY ZA WÓJTA

30. Żadna inwestycja w ciągu 5 lat nie była wykonywana bez dofinansowania z programów/środków zewnętrznych.

Gmina woli poczekać aż będą środki i w rozsądny sposób za rok/dwa/trzy zagospodarować pieniądze które zyska z dofinansowaniem >80% niż stricte wykładać pieniądze, zaciągać kredyty/zobowiązania.

31. Dochody gminy zostały uszczuplone przez ulgi podatkowe – za poprzedniego rządu – za to były dofinansowania jak gmina składała projekt, teraz mają być zwiększone dochody własne gminy by mogła sama decydować o mniejszych inwestycjach bez czekania na jakiś program.

32. Wilki chodzą po gminie, są pod ochroną, RDOŚ odpowiada za ochronę tych zwierząt i ona podejmuje decyzje o ich odstrzale.

https://www.youtube.com/watch?v=1QzTYRPlW0k

33. Oświata: część mieszkańców oddaje dzieci do kształcenia w mieście a cześć w Nowej Wsi.

Warto oddawać dzieci do Nowej Wsi by gmina otrzymywała subwencje „pieniądze” na utrzymanie danego ucznia, koszty utrzymania są największe w całej gminie tej szkoły.

Gmina dokłada 6mln do oświaty, warunki nauczania są bardzo dobre a szkoły przebudowywane/modernizowane.

Dodatkowe 2mln dokłada gmina do przewozu dzieci do szkół w mieście.

34. W miejscowości Krzywe może być przedszkole, w Poddubówku żłobek i przedszkole.
Remontowana jest szkoła w Płocicznie.

35. Gmina myśli o Karcie mieszkańca Gminy Suwałki (jak w mieście) co wiązałoby się z kosztami dla gminy – kwestia otwarta, bo z podatków trzeba wziąć te pieniądze.

36. Na zabraniu można było odebrać nakazy podatkowe i podpisać umowę na wodociągi.

37. Wiele dróg w gminie jest do wybudowania/przebudowania np., na Filipów, chodnik do Augustowa, droga z Poddubówka do Raczek czy do Wiżajn.

WYBORY SAMORZĄDOWE 7 KWIETNIA BR.

38. Zbliżają się wybory samorządowe, które obędą 7 kwietnia br..
https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl

Wybierani będą: wójtowie, radni gmin, radni powiatu i sejmiku wojewódzkiego.

Więcej informacji wraz z poszczególnymi kandydatami będzie w oddzielnym poście przed wyborami.

W tym roku, obok Pana Adama (obecny Sołtys) w wyborach do Rady Gminy będzie też startować Pani Renata (poprzedni Sołtys).

39. Obecny Wójt Gminy Suwałki również startuje w wyborach na kolejną kadencję, pracuje w gminie od 2002 roku, a efekty jego pracy są wyraźne i widoczne.

40. Warto wziąć udział w wyborach

41. Była też Pani Małgorzata – Sołtys wsi Sobolowo, która startuje do rady powiatu.
Jest społecznikiem lubi pracę na rzecz ludzi, nic nie obiecuje ale się postara, że dla dobra mieszkańców zrobi wiele.

PYTANIA

42. Czy wieś jest podzielona na miejsca, gdzie jedni mają drogi a inni czekają wiele lat i nie mają drogi?

Nikt żadnych miejscowości nie dzieli – droga w kierunku zakładu Butkiewicz Fornir „meble na indywidualne zamówienie”.

Część drogi jest w pasie kolejowym i gmina nie może zadziałać by skomunikować z drogą powiatową. Nie ma projektu drogi kolejowej i przebudowy dróg gminnych, które będą wtedy zmieniane/przebudowywane. Bez projektu nie ma sensu inwestować i wykonywać drogi, bo kolej może zmienić plany i trzeba będzie znowu przebudowywać.

Dogadanie się z koleją jest trudne. „Spółka w spółce” z którymi trzeba rozmawiać.
W wypadu przebudowy wodociągu, gmina musiała rozmawiać z aż 5 „spółkami”, każda od czego innego.

43. Droga do Osinek, do byłej kapliczki jest w kiepskim stanie, warto byłoby ją zrobić.

Trzeba poczekać aż ziemia „przeschnie” i wtedy jest możliwość by utwardzić tą drogę i przebudować. Ten odcinek kolej też ma przebudować – znów czekanie na projekt j.w. Droga od krzyża, do krzyża we wsi jest drogą leśną i trzeba rozmawiać z lasami państwowymi, drogę przejmie kolej, co odciąży gminę w kosztach „odlesienia” itp.

Ruszają nabory na dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków i wymianę źródeł ciepła

Dzień dobry,

Rusza nabór wniosków na:

– dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków:

oraz wymianę źródeł ciepła:

Od jutra (wtorek) zaczynamy żwirowanie i równanie dróg po zimie.

Sołtys – Adam Nieszczerzewicz.

Jestem w trakcie tworzenia listy państwa numerów.

Numer tel. do Adama: 602 326 861

<SMS od Sołtysa – edytowany>

O tych i innych dofinansowaniach można również posłuchać we wczorajszej audycji z Wójtem w Radiu 5:

Petycja ws. rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Dzień dobry.

Szanowni Państwo, zbieramy podpisy pod petycją skierowaną do Wójta Gminy Suwałki w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w części wsi Okuniowiec, wzdłuż drogi stanowiącej działkę 165/2 (droga Okuniowiec – Mała Huta).

Wszystkich zainteresowanych podpisaniem petycji zapraszam do kontaktu pod nr tel. 797 261 457.

Z poważaniem. Stasiński Wojciech.

Poniżej wstawiam zrzut z treści petycji, dalsze 2 strony to miejsce na podpisy. Kto chce, niech wspomoże mieszkańca w jego inicjatywie.

Spotkanie z wójtem i wybory sołeckie – to już jutro!

Dzień dobry,

Kochani przypominam i zapraszam na jutrzejsze wybory sołeckie:
godz. 17:00, Okuniowiec 61 (u p. Adama Kalinowskiego).

Na zebraniu będzie można:
– porozmawiać bezpośrednio z Wójtem,
– odebrać nakazy podatkowe i opłacić podatek,
– wypełnić anonimowo ankietę dot. Okuniowca.

Do zobaczenia 😊

Zebranie Sołeckie z wyborami Sołtysa

Dobry wieczór

Zgodnie z Uchwałą nr LXI/652/24 Rady Gminy Suwałki z dnia 23 stycznia 2024 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich oraz zgodnie z Uchwałą nr XLVII/499/22 z dnia 29 listopada 2022 r., w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Suwałki, zwołuje się:

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA OKUNIOWIEC

na dzień 21 lutego 2024 roku (ŚRODA) o godz. 17:00,

podczas którego odbędą się wybory sołtysa i rady sołeckiej.

Zebranie odbędzie się w sali u pana Adama Kalinowskiego* na terenie nieruchomości Okuniowiec 61 (przy drodze powiatowej)

https://www.facebook.com/p/Noclegi-pod-zgrępą-u-Adama-Okuniowiec-61-100054448210965/

<SMS od Pani Sołtys>

Propozycje rekolekcji na Wielki Post 2024

Witam, wczoraj w Środę Popielcową zaczął się Wielki Post i z tej okazji wrzucam propozycje internetowych rekolekcji z których chętni mogą skorzystać. Mi w zeszłym roku spasowały te „z wojskiem” – które zresztą są nadal dostępne wraz z innymi propozycjami z zeszłego roku:

https://www.okuniowiec.pl/?p=3209

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w parafii: w każdy Piątek o godz. 17.30

Na początku szereg propozycji z portalu deon.pl w osobnych odnośniku:

https://deon.pl/kosciol/wielki-post-2024-propozycje-dla-czytelnikow-deonpl,2740214

Rozpoczynamy Wielki Post i nasze franciszkańskie rekolekcje pt. „nieWielki Post”, które prowadzi o. Michał Nowak OFMConv. W tym roku będziemy podążali razem ze św. Franciszkiem z Asyżu. Rozważania codziennie aż do Wielkiej Soboty!

Co o języku myśli i mówi BÓG? Nad tą kwestią pochylimy się w tegorocznych wielkopostnych rozważaniach.? Czy zmiana naszego mówienia jest konieczna? Czy dobrze wykorzystujemy darmo dany dar JĘZYKA?

PUSTYNIAKI to Wstawaki w wielkopostnej odsłonie. W tym roku naszą inspiracją będzie Filokalia.

„Przez krzyż do światła”. Te słowa, tak drogie o. Jakubowi od Jezusa (Lucienowi Bunelowi), będą towarzyszyć nam podczas kolejnej serii karmelitańskich rekolekcji wielkopostnych online. Każdego tygodnia na YouTube pojawi się wielkopostne rozważanie oparte na życiu i nauczaniu francuskiego karmelity i męczennika. Każdego dnia zapraszamy Was do śledzenia krótkich fragmentów jego tekstów oraz praktycznych pytań i wskazań, jakie pojawią się na YouTube w formie postów.

Takiego duchowego treningu jeszcze nie miałeś! Razem z ks. Teodorem z @teobankologia zapraszamy Cię do głębszego przeżycia Wielkiego Postu. Proponujemy Ci duchowe ćwiczenia na podstawie wielkowiekowej praktyki uświęconej przez Kościół, a zawartej w przystępnej formie w Zeszytach Walki Duchowej. Jak ja mam go zmienić? ❤️ Jak mam jej coś przetłumaczyć? Jak to powiedzieć, żeby zrozumiał? – Te pytania słyszę często – mówi ks. Teodor – I w odpowiedzi staram się zachęcić do innego spojrzenia: jakim człowiekiem mam się stać ja sam, aby móc zmieniać innych? Zobacz najnowszy #film_od_serca i pozwól się zaprosić do pracy nad zmianą własnych nawyków.

Więcej na: https://teobankologia.pl/jerycho

Przeżyj Wielki Post, szukając chwały Ojca i przyjmując Jego Odwieczną Miłość! Rozważania zaczerpnięto z książek „Rozważania o Bogu Ojcu na każdy dzień” Wrocław: Wydawnictwo Semen, 1998 wybrane fragmenty o. Raniero Cantalamessa, „Święto dla Ojca”, w: Życie pod panowaniem Chrystusa, Mediolan: Wydawnictwo Ancora oraz z „Orędzia Boga Ojca”, które przekazała światu Matka Eugenia E. Ravasio. Premiera codziennie przez okres Wielkiego Postu o godz. 7.00 – prowadzenie o. Krzysztof od Miłosierdzia Bożego (Piskorz) OCD.

No i Ekstremalna Droga Krzyżowa – piesza, nocna wędrówka min.40 km po wybranej trasie z przygotowanymi wcześniej rozważaniami. Zachęcam śledzić Rejon Suwałki – przewidywany termin inauguracji to 15 marca a potem wyruszenie w trasy:

https://www.facebook.com/edk.suwalki

oraz główna strona:

EDK

https://www.facebook.com/WIO.EDK

Pewnie jest tego więcej, kto chce – niech korzysta 🙂