Spotkanie informacyjne dotyczące Programu Priorytetowego „CZYSTE POWIETRZE”.

Wójt Gminy Suwałki zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkanie informacyjne dotyczące Programu Priorytetowego „CZYSTE POWIETRZE”.

Spotkanie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Suwałki.

Termin spotkania: 21.09.2022 r. (środa), godz. 11.00.

Uczestnicy spotkania będą mogli zapoznać się z zasadami i warunkami uzyskania dofinansowania w ramach Programu „Czyste Powietrze” na:

– wymianę źródła ciepła,
– instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
– wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
– ocieplenie przegród budowlanych,
– stolarkę drzwiową i okienną,
– mikroinstalację fotowoltaiczną,
– dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu, podczas którego przedstawione zostaną założenia Programu, rodzaje przedsięwzięć oraz warunki dofinansowania, jak również sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

Spotkanie poprowadzi doradca energetyczny z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Przypominamy, że w Gminie Suwałki został uruchomiony punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”.

Mieszkańcy zainteresowani udziałem w programie „Czyste powietrze” mogą uzyskać informację o zasadach dofinansowania:

a) osobiście w Punkcie mieszczącym się w budynku Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki, Krzywe 91, 16-402 Suwałki (I piętro), w wyznaczonych dniach i godzinach:

Poniedziałek: 8.00-16.00

Środa: 8.00-16.00

b) telefonicznie – 451 165 706 w godzinach pracy punktu,
e-mail: oze@gmina.suwalki.pl

Źródło: https://gmina.suwalki.pl/?p=6928

Strona projektu:

https://czystepowietrze.gov.pl